Srpski
KPA Webmap
Download your Decision
Public Access
Pretraga
Traži kpaonline:
KPA Zahtevi Imovine pod administracijom

Trazite preko br. parcele:
Odaberite opstinu:
Unesite br. parcele:

Imajte na umu: da kada korisitite ovu aplikaciju radi pretrage za imovinom, trebate koristiti originalno ime katastarske opštine. Podaci KAI su zasnovani na informacijama koje su unete prilikom podnošenja zahteva i stoga ne odražavaju promene koje su nastale osnivanjem nekih novih opština na Kosovu.

Sukob Kosovo -Srbija o katastarskim registrima
Objavljeno: 04-12-2021
Radni sastanak u direkciji za katastar opštine Orahovac
Objavljeno: 03-12-2020
Radni sastanak sa izvršnim šefom Katastarske agencije Kosova
Objavljeno: 02-10-2020
OBUKA ZA PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE OSOBLJA KAUVI-a
Objavljeno: 02-10-2020
Radionica u vezi sa nacrtom administrativnog uputstva
Objavljeno: 27-02-2020
ZAKON Br. 06/L - 011 O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA PRI VRŠENJU JAVNE FUNKCIJE
Objavljeno: 20-01-2020
U prilog primeni Zakona br. 06/L-085 o zaštiti uzbunjivača
Objavljeno: 08-11-2019
Odlučeni prvi predmeti vezani za kompenzaciju koji su podneti HPD/KAI
Objavljeno: 07-10-2019
Gdin. Naser Shala imenovan je od strane Skupštine Kosova za izvršnog direktora izvršnog sekretarijata Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju Imovine
Objavljeno: 01-03-2019
G. Naser Shala izabran za direktora izvršnog sekretarijata Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine.
Objavljeno: 28-02-2019
Potpisan je memorandum o razumevanju između KAUVI-ja i Kosovske policije
Objavljeno: 26-02-2019
Potpisan je memorandum o razumevanju između KAUVI-ja i KAK
Objavljeno: 18-01-2019
Potpisan je memorandum o razumevanju između KAUVI-ja i DRC
Objavljeno: 09-01-2019
Zvanicna Poseta Turskoj
Objavljeno: 28-12-2018
Specijalni predstavnik EU je imenovao članove nadzornog odbora KAUVI
Objavljeno: 05-10-2018
Miratohet UDHËZIMI ADMINISTRATIV (QRK) Nr.10/2018
Objavljeno: 20-08-2018
OBAVEŠTENJE O SUSPENDOVANJU UPRAVLJANJA IMOVINOM
Objavljeno: 16-05-2018
Usvojene Uredbe i Administrativna uputstva za funkcionisanje KAUVI-a.
Objavljeno: 15-03-2017
Vizitë zyrtare e AKKVP-së në Zagreb (Kroaci)
Objavljeno: 06-03-2017
Službena poseta KAUVI Zagrebu (Hrvatska)
Objavljeno: 06-03-2017
Studijska poseta Oslu, Norveškoj u cilju razmene iskustava
Objavljeno: 27-02-2017
Vizitë studimore në Oslo të Norvegjisë për shkëmbim të përvojave
Objavljeno: 27-02-2017
Obsavestenje o poništavanju konkursa za poziciju Šef Divizije za Budžet i Finansije
Objavljeno: 26-01-2017
PORUKA KOSOVSKE AGENCIJE ZA UPOREĐIVANJE I VERIFIKACIJU IMOVINE
Objavljeno: 12-01-2017
STUPIO NA SNAGU ZAKON O KOSOVSKOJ AGENCIJI ZA UPOREĐIVANJE I VERIFIKACIJU IMOVINA
Objavljeno: 25-11-2016
HYN NË FUQI LIGJI PËR AGJENCINË KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONAVE
Objavljeno: 25-11-2016
POROSI NGA AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS
Objavljeno: 25-11-2016
KAI kancelarije u Srbiji biće zatvorene
Objavljeno: 30-06-2016
Jačanje kapaciteta i stručno osposobljavanje KAI osoblja
Objavljeno: 23-06-2016
KPA Godisnji Izvestaj 2015
Objavljeno: 18-05-2016
Specijalni predstavnik EU je imenovao člana nadzornog odbora KAI.
Objavljeno: 22-04-2016
Specijalni predstavnik EU je ponovo imenovao člana nadzornog odbora KAI
Objavljeno: 19-04-2016
Kancelarije za imovinska pitanja u Srbiji ponovo otvorene
Objavljeno: 15-06-2015
UNHCR kancelarije za imovinska pitanja u Srbiji su privremeno zatvorene
Objavljeno: 14-04-2015
Potpisan memorandum o saradnji između KAI i SHPRK
Objavljeno: 28-01-2015
Odlučeni poslednji zahtevi podneti Kosovskoj agenciji za imovinu
Objavljeno: 21-01-2015
Kancelarija za posetioce u Gracanici je zatvorena
Objavljeno: 13-05-2014
Kandidati za sudije i tužioce prilikom gostujuće obuke u KAI
Objavljeno: 21-03-2014
Ime i adresa regionalne kancelarije iz Gnjilana su promenjeni
Objavljeno: 17-03-2014
UNHCR kancelarija za imovinska pitanja u Nišu je zatvorena
Objavljeno: 27-12-2013
Novoimenovani izvršni direktor KAI preuzima dužnost
Objavljeno: 05-04-2013
Nemačka vlada podržava rad Kosovske agencije za imovinu
Objavljeno: 05-02-2013
Britanska vlada podržava rad Kosovske agencije za imovinu dodatnim sredstvima
Objavljeno: 19-12-2012
Vlada Švajcarske pomaže Kosovskoj agenciji za imovinu dodatnim sredstvima
Objavljeno: 14-12-2012
Nezakonita uzurpacija poljoprivrednih imovina
Objavljeno: 07-12-2012
Britanska vlada podržava rad Kosovske agencije za imovinu dodatnim sredstvima
Objavljeno: 26-06-2012
Vlada Norveške nastavlja da podržava Kosovsku agenciju za imovinu
Objavljeno: 12-12-2011
KPA nastavlja iznajmljivanje poljoprivredne imovine
Objavljeno: 13-09-2011
Vlada Švajcarske pomaže Kosovskoj agenciji za imovinu dodatnim sredstvima
Objavljeno: 27-06-2011
Adresa veb stranice DSIP (HPD) se promenila
Objavljeno: 07-02-2011
KPA je locirala i obeležila 1,317 i objavila 501 podnešen zahtev
Objavljeno: 28-12-2010
Imenovani zamenik direktora i dva ćlana Izvrsnog odbora Kosovske agencije za imovinu (KPA)
Objavljeno: 14-10-2010
KPA je locirala i obeležila 3,544 podnešenih zahteva
Objavljeno: 24-09-2010
KPA je locirala i obeležila 2,269 podnešenih zahteva
Objavljeno: 31-08-2010
KPA je locirala i obeležila 2,279 podnešenih zahteva
Objavljeno: 30-08-2010
KPA je locirala i obeležila 2,149 podnešenih zahteva
Objavljeno: 30-07-2010
KPA je locirala i obeležila 5,709 podnešenih zahteva
Objavljeno: 22-07-2010
KPA je locirala i obeležila 2,753 podnešenih zahteva
Objavljeno: 01-07-2010
KPA je locirala i obeležila 2,905 podnešenih zahteva
Objavljeno: 17-06-2010
UNHCR je otvorio tri kancelarije za imovinska pitanja
Objavljeno: 04-06-2010
KPA je locirala i obeležila 2,562 podnešen zahtev
Objavljeno: 28-05-2010
Objavljena je 18-ta grupa zahteva
Objavljeno: 14-05-2010
KPA Glavna kancelarija se preselila na novu lokaciju
Objavljeno: 01-03-2010
KPA je potpisala memorandum o razumevanju sa kosovskom policijom
Objavljeno: 21-10-2009
Britanska Vlada pomaže Kosovskoj agenciji za imovinu dodatnim sredstvima
Objavljeno: 13-10-2009
Postignut Memorandum o razumevanju sa Kosovskom katastarskom agencijom
Objavljeno: 13-07-2009
Švajcarska vlada pruža dodatna pomoć Kosovskoj agenciji za imovinu
Objavljeno: 19-12-2008
Podrška za Kosovsku agencije za imovinu od švedske Vlade u iznosu od 1.45 miliona €
Objavljeno: 10-12-2008
Nemačka Vlada pružila podršku KPA donacijom od 447.925 €
Objavljeno: 28-11-2008
KPA objavljuje 17-to izdanje imovinskih zahteva
Objavljeno: 07-11-2008
POČELO JE SPROVOĐENJE ODLUKA KPA
Objavljeno: 03-11-2008
KPA objavljuje 16-to izdanje imovinskih zahteva
Objavljeno: 12-09-2008
KPCC je donela rekordan broj odluka
Objavljeno: 09-09-2008
KPA objavljuje 15-to izdanje imovinskih zahteva
Objavljeno: 14-08-2008
KPA objavljuje 14-to izdanje imovinskih zahteva
Objavljeno: 16-07-2008
KPA je razmatrala 11,168 predmetnih zahteva
Objavljeno: 09-07-2008
KPA objavljuje 13-to izdanje imovinskih zahteva
Objavljeno: 26-06-2008
KPA kancelarije u Srbiji privremeno zatvorene
Objavljeno: 20-06-2008
Prve odluke Kosovske Komisije za Imovinske zahteve uručene
Objavljeno: 10-06-2008
KPA objavljuje dvanaesto izdanje imovinskih zahteva
Objavljeno: 05-06-2008
BRITANSKA VLADA OBEĆALA DODATNA SREDSTVA KOSOVSKOJ AGENCIJI ZA IMOVINU
Objavljeno: 15-05-2008
KPA objavljuje jedanesto izdanje imovinskih zahteva
Objavljeno: 09-05-2008
KPA objavljuje godišnji izveštaj za 2007. godinu
Objavljeno: 08-05-2008
KPA objavljuje deseto izdanje imovinskih zahteva
Objavljeno: 09-04-2008
KPA publishes ninth volume of property claims
Objavljeno: 03-04-2008
KPA je donela odluke za 5700 podnetih zahteva
Objavljeno: 25-02-2008
Dinamična i uspešna nedelja!
Objavljeno: 23-01-2008
Volume eight of property claims has been published
Objavljeno: 24-12-2007
Deadline for submission of claims to KPA is 3 December 2007 Last week of claim intake is approaching:
Objavljeno: 23-11-2007
KPA publishes volume seven of property claims
Objavljeno: 05-11-2007
Više od 30.000 imovinskih zahteva ostalo je da se reši na Kosovu
Objavljeno: 01-11-2007
KPA traži pokretanje istrage u Peći
Objavljeno: 18-10-2007
KPA objavljuje šesto izdanje imovinskih zahteva
Objavljeno: 17-10-2007
KPA objavljuje peto izdanje imovinskih zahteva
Objavljeno: 12-09-2007
KPA receives grant from Belgium government
Objavljeno: 26-07-2007
KPA publishes fourth volume of property claims
Objavljeno: 16-07-2007
Newly appointed Deputy Director of KPA assumes office
Objavljeno: 02-07-2007
Ceremony marks a new chapter in restoring property rights in Kosovo
Objavljeno: 06-06-2007
University of Prishtina and KPA signed agreement for establishment of legal clinic
Objavljeno: 21-05-2007
KPA launches official gazette
Objavljeno: 19-05-2007
More than 20,000 property claims submitted to the KPA
Objavljeno: 09-05-2007
KPA publishes the third volume of claims
Objavljeno: 03-05-2007
KPA introduces SMS-service for claimants
Objavljeno: 30-04-2007
Notice to all KPA claimants
Objavljeno: 30-04-2007
KPA publishes the second volume of claims
Objavljeno: 07-03-2007
Local courts hand over claims to the KPA
Objavljeno: 02-03-2007
Posetite naš web café
Objavljeno: 27-02-2007
KPA objavila prve zahteve
Objavljeno: 16-02-2007
KPA uvodi „RSS feed“
Objavljeno: 13-02-2007
Zamenik Specijalnog izaslanika Generalnog sekretara apeluje da se pruži podrška Kosovskoj agenciji za imovinu
Objavljeno: 09-02-2007
Kancelariji KPA upućeno više od 10000 zahteva
Objavljeno: 07-02-2007
Čvrsta podrška mandatu KPA-a
Objavljeno: 05-02-2007
The KPA gets exclusive jurisdiction
Objavljeno: 04-01-2007
Objavljeno:
Objavljeno:
Objavljeno:
Objavljeno:
Objavljeno:
Objavljeno:
Objavljeno:
Održan je sastanak nadzornog odbora
Objavljeno:
Obaveštenje o stupanju na snagu Uredbe br. 03/2021 o utvrđivanju procedure za prijem i postupanje u slučajevima uzbunjivanja
Objavljeno:
Usvajanje Plana Učinka za 2022 godinu
Objavljeno:
Direktor Izvršnog Sekretarijata podnosi ostavku
Objavljeno:
Potpisan je Memorandum o saradnji između notarske komore Kosova i KAUVI
Objavljeno:
Sastanak povodom sprovođenja Akcionog plana Nacionalne strategije imovinskih prava
Objavljeno:
Trodnevni seminar za podršku ministarstvu pravde u ažuriranju akcionog plana strategije imovinskih prava
Objavljeno:
Radionica koja se odnosi na praćenje i izveštavanje o implementaciji NPEI 2023-2027 i AP ERA IIRA II
Objavljeno:
Učešće na svečanoj priredbi povodom osnivanje udruženja prijateljstva Kosova i Austrije
Objavljeno:
Sastanak KAUVI-a sa KKA i OEBS-om
Objavljeno:
Dr. Agathe Mora je posetila KAUVI
Objavljeno:
Imenovanje novog člana Komisije Kosovske Agencije za Imovinu
Objavljeno:
KAI „Direktna linija“
Ako zelite, mozete nas kontaktirati telefonom od Ponedeljka do Petka (08:00-16:30) na +381 38 249 936
Podržavaju
 
2008 © KAI Sva prava zadržana. Ueb dizajn KAI